Herroepingsrecht

Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

Diana’s Fashion, Halveweg 70 bus 2, 3520 Zonhoven,

info@dianasfashion.be, 003211/82 53 11 of 003213/31 19 57

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

1.De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument, laat de aankoper toe binnen de 7 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 7 dagen na ontvangst van de levering. U dient ons zo spoedig mogelijk vooraf een seintje te geven via info@dianasfashion.be

Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

2.De goederen dienen ongebruikt, ongewassen, fris (d.i. zonder zweetgeur, zonder parfum) en volledig te zijn (inclusief handleiding, …)teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). De goederen zijn zichtbaar gelabeld, het goed kan zonder deze labels nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

3.Artikels die online aangekocht werden moeten teruggestuurd naar

DIANA’S FASHION, Halveweg 70 bus 2, 3520 Zonhoven

 

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. DIANA’S FASHION kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

U zal zelf de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.